Soukromá mateřská škola a základní škola

Hurá do školky, hurá do školy!

„Hurá do školky/do školy!“ nejsou prázdná slova motivačních názvů našich školních programů, ale vyjádřením skutečného vztahu dětí/žáků, rodičů a pedagogů ke škole Rozmarýnová.

Slavíme 30 let od založení!

„Hurá do školky/do školy!“ nejsou prázdná slova motivačních názvů našich školních programů, ale vyjádřením skutečného vztahu dětí/žáků, rodičů a pedagogů ke škole Rozmarýnová.

Kdo jsme a kam směřujeme

O naší škole

 • Založeno
  v roce 1994

  Máme reálnou dlouhodobou vizi, dlouholetou tradici, držíme si svůj styl a vysoký standard. Jsme škola zdravého rozumu.

 • Kvalifikovaný
  učitelský tým

  Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní profesionálové, kteří si průběžně rozšiřují svoji odbornost.

 • Pestré
  mimoškolní aktivity

  V rámci odpolední družiny nabízíme řadu nejrůznějších projektů (sportovní, jazykové, badatelské, herní, čtenářské, dramatické, výtvarné), netřeba dojíždět jinam.

 • Škola
  u lesa

  Škola se nachází v krásném prostředí klidné městské části Jundrov, v těsné blízkosti lesa, obklopená zahradou s herními prvky, je snadno dostupná osobní i městskou dopravou.

 • Moderní
  vybavení školy

  Ve všech třídách máme funkční technologické vybavení, ve třídách ZŠ interaktivní tabule, mobilní PC učebnu, samozřejmostí jsou jednomístné, výškově stavitelné žákovské stolky.

 • Efektivní
  výukové metody

  Vybíráme efektivní metody, nepodléháme žádnému konkrétnímu modelu, používáme kvalitní učební materiály, hodnotíme formativně slovně.

 • Optimální počet
  žáků ve třídách

  V MŠ je maximálně 24 dětí (se dvěma pedagogy), ve třídách ZŠ je maximálně 18 žáků, což umožňuje individualizaci vzdělávání bez nutnosti přetěžování žáka domácí přípravou.

 • Rodinná
  atmosféra

  Naše prostředí je vlídné, podporující, vzdálené přeplněným neosobním velkým školám. Velmi si zakládáme na partnerském jednání a vzájemné důvěře.

 • Kvalitní příprava
  na osmiletá gymnázia

  V 5. třídě jsou žáci kvalitně připraveni k přechodu na osmiletá gymnázia nebo na 2. stupeň ZŠ, což dokazuje každoroční umístění mezi 10% nejúspěšnějších škol v národním testování SCIO.

 • Hurá do školky,
  hurá do školy!

  „Hurá do školky/do školy!“ nejsou prázdná slova motivačních názvů našich školních programů, ale vyjádřením skutečného vztahu dětí/žáků, rodičů a pedagogů ke škole Rozmarýnová.

Fotogalerie

Prohlídka školy

Prohlédněte si, jak to u nás vypadá.

Co udělat pro přijetí

Přijetí do školy

Informace o přijímání/zápisu do naší školy najdete ZDE (ZŠ) a ZDE (MŠ).

Pokud máte zájem o přestup z jiné mateřské nebo základní školy, kontaktujte p. zástupkyni PaedDr. Alenu Zemčíkovou:

Vzhledem k tomu, že je naše škola zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení, část nákladů na výchovu a vzdělávání je hrazena z dotačních prostředků poskytovaných státem. Protože tyto dotace však pokrývají provoz školy jen částečně, přispívají rodiče na vzdělávání svého dítěte školným.

Školné na školní rok 2023/2024 činí pro MŠ, 1. a 2. třídu ZŠ – 57.500 Kč, pro 3., 4. a 5. třídu ZŠ 53.700 Kč. Slevy na školném se poskytují na základě odůvodněné žádosti na 1 školní rok. Výše slevy se řídí počtem přijatých žádostí. Žádosti jsou přijímány nejpozději do 15. června roku předcházejícího dotčenému školnímu roku.

V ceně školného je samotný výchovně – vzdělávací proces, dále veškeré učebnice, sešity, obaly, výtvarné potřeby, návštěvy kulturních zařízení, jízdné apod. Ve školném je rovněž zahrnuto školní pojištění. V ceně školného je zahrnuta i část nákladů, spojených se stravováním.

Stravné není součást školného. Žáci se stravují ve školní jídelně ZŠ Jasanová ve vedlejším objektu (MŠ ve vlastní jídelně v našem objektu). Stravné se platí přímo ŠJ Jasanová na základě složenek.

Součástí školného nejsou školní expedice (lyžařská, cyklistická) nebo vícedenní výlety ani doprava na ně. Tyto akce (včetně ceny) jsou oznamovány s dostatečným předstihem.

Co se u nás dělo

Školní kronika

Omrkněte, co vše se u nás dělo v letech 2022-24.

Ve druhém lednovém týdnu měly děti možnost v rámci výuky prvouky strávit program jako jógové cvičení.
3. třída – jóga
Poslední lednový den měly děti díky aktivní spolupráci jedné z maminek možnost podívat se, jak to vypadá v tiskárně.
3. třída v tiskárně Helbich

Spojte se s námi

Kontakty

Soukromá mateřská škola a základní škola, s.r.o.

 • Rozmarýnová 3
 • 637 00 Brno
 • IČ 25330012
 • Banka: 7288780297/0100
 • Datová schránka: s9q3e5x

Mgr. Radomír Prokop

ředitel SMZŠ/metodik prevence

PaedDr. Alena Zemčíková

zástupkyně ředitele/kancelář

ZŠ Jasanová

školní jídelna

Markéta Koláčná

mateřská škola

Mgr. Markéta Němcová

mateřská škola

Mgr. Lucie Vychodilová

1. třída

Mgr. Eva Chropovská

2. třída

Mgr. Magdalena Hofericová

3. třída/výchovný poradce

Mgr. Hana Kalinová

4. třída

Mgr. Radek Štěpánek

5. třída

Mgr. Eva Samih

angličtina

Kamila Prokopová

družina

Mgr. Michaela Vodáková

družina

Mgr. Lenka Vařáková

asistentka pedagoga