Návštěva agrodružstva v Malešovicích

Dne 10. 6. jsme s dětmi jeli na výlet do agrodružstva v Malešovicích. Děti měly možnost vidět a blíže se seznámit s hospodářskými zvířaty, která často znají pouze z vyprávění nebo obrázkových knih. Největší zážitek představovala projížďka na poníkovi. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout traktor zevnitř. Všechny dotazy dětem zodpověděl agronom Ing. Karel Procházka.
MV+ZR

Sdílet