Projektový den s myslivcem

Ve čtvrtek 6. 6. měla druhá třída projektový den s myslivcem. Myslivec dětem povyprávěl, co je náplní jeho práce a jakým způsobem by se lidé měli starat o les a zvířata. Děti pozorovaly rozdíly mezi jednotlivými lesními zvířaty, které jim myslivec přinesl ukázat (trofeje). Vyzkoušely si některé z nástrojů, které používá (vábničky, fotopast, dalekohled) a pozorovaly rozdíly mezi zbraněmi. V závěru si zasoutěžily a ověřily nové znalosti. V průběhu dne měly prostor i pro své vlastní dotazy.
LCh

Sdílet