5. třída na Podmitrově - reportéři

Podmitrov proměnil obyčejné žáky 5. třídy v badatele, kameramany, scénáristy, moderátory. Děti, rozdělené do malých týmů, se po dobu jednoho týdne věnují konkrétnímu problému týkajícímu se životního prostředí. Na základě stanovených hypotéz se snaží snaží provádět bádání přímo v terénu a svoje závěry zpracovat do krátké reportáže. Věřím, že jejich výsledky nepřinesou nové informace pouze jim, ale všem, kteří zajímavé reportáže shlédnou.
LV