1. třída – Rytíři knih

Dne 5.10. jsme paní starostce slavnostně slíbili, že budeme dodržovat čtenářské zákony a můžeme se tak stát skutečnými rytíři knih.

Dne 5.10. jsme paní starostce slavnostně slíbili, že budeme dodržovat čtenářské zákony a můžeme se tak stát skutečnými rytíři knih. Již od pondělí jsme poznávali různé pohádky a pohádkové postavy, hledali a četli písmena i slova. Při pasování jsme dokázali zodpovědět všechny otázky paní knihovnice a dokonce jsme s vlastnoručně vyrobenými maňásky zahráli pohádku O neposlušných kůzlátkách. Už teď se těšíme na další návštěvy knihovny.