3. třída v nakladatelství HOST

V pátek 31. května měly děti ze čtenářského klubu třetí třídy možnost zjistit, jak to vypadá v nakladatelství Host.

Během návštěvy děti úspěšně vyřešily knižní kvíz, který vyžadoval využití čtenářských dovedností: vyhledávání informací v knihách, pozorné čtení a dočítání zadání, hledání chyb v textu a také kritické myšlení. Za odměnu si všechny děti odnesly vybranou knihu. Domů se všichni vraceli jako zkušení čtenáři, tj. četli si i v MHD. Těšíme se na další podobné zážitky.

MH + čtenové ČTK 3