3. třída v Anglii

11. - 15. 6. měli někteří žáci třetího ročníku možnost vypravit se do Oakfield Preparatory School na výměnný pobyt.

Jednalo se o pilotní výpravu, která měla za úkol prozkoumat školu a navázat přátelské vztahy s dětmi. Zatím to vypadá, že se nám úkol podařil splnit. Děti se do Anglie vypravily s velkým očekáváním, takže první den ve škole pro ně byl více než náročný. Každou další společně strávenou hodinou si však byly jistější a do prostředí anglické školy doslova zapadly. Po výuce každý den zažily něco jiného: výlet do velkého parku, Hop On Tour bus – cesta historickým centrem Londýna nebo zahradní slavnost, kterou pořádali rodiče žáků školy. Děti si zaslouží velké ocenění za přístup, se kterým se k výletu postavily. Dokázaly si poradit v mnoha situacích s nadhledem a klidem. Domů si odvezly spoustu zážitků a slib, že se s novými kamarády brzy uvidí. Těšíme se, až další rok přivítáme návštěvu z londýnské školy v Brně.

MH + ES