Básničkobraní 2024

Ve čtvrtek 21. 3. byl v mnoha ohledech speciální den. První jarní den a Den poezie. V naší škole však navíc proběhlo finálové kolo školní soutěže Básničkobraní.

Děti z jednotlivých tříd si vybraly samy nebo za pomoci učitelů a učitelek básničku, kterou se naučily a přednesly. Z každé třídy postupovali tři zástupci. Porota složena z rodičů našich bývalých žáků, dvou bývalých žáků a paní knihovnice vybírala z celkového počtu 18 finalistů 9. A neměla to vůbec jednoduché. Děti od MŠ počínaje a pátou třídou konče předvedly zajímavý přednes, což porotci ocenili diplomem a knižní poukázkou. Některé finalisty si budete moci vyslechnout 11. 4. na vernisáži výstavy Báseň jako malovaná před pobočkou KJM Jundrov.
Výhercům blahopřejeme, těšíme se příští rok na další ročník soutěže.

MH + KP