Knížka pro prvňáčky

Z prvňáčků se během školního roku stali čtenáři, kteří hojně navštěvovali místní knihovnu.

Skřítek Antoníček si pro ně připravil odměnu za celoroční úsilí, nejdříve ale děti musely prokázat své znalosti při luštění společné tajenky.

MK+MN