Loutkino na Třebíčském loutkářském jaru

Sobotní kulturně-soutěžní mise Loutkina na přehlídku Třebíčské loutkářské jaro byla úspěšná.

Sobotní kulturně-soutěžní mise Loutkina na přehlídku Třebíčské loutkářské jaro byla úspěšná. Představení Kouzelný hrnec bylo vyhodnoceno odbornou porotou jako nejlepší ze zúčastněných divadelních souborů a bylo doporučeno k postupu na celostátní přehlídku amatérského loutkářství, která se uskuteční v prvním červencovém týdnu v Chrudimi.
Všem členům týmu blahopřejeme!