MŠ – mořeplavec (OPJAK I.)

Ve školce nás navštívil cestovatel a mořeplavec pan Jiří Denk, který s přestávkami obeplul na plachetnici celou zeměkouli. Cesta trvala zhruba tři roky.

Vykládal dětem zážitky a zajímavosti z plavby, ukazoval fotky, které pořídil během cesty kolem světa. Povídali jsme si o Antarktidě, kterou pan cestovatel navštívil, a o zvířatech, která na Antarktidě žijí. Děti si hrály na námořníky a vyzkoušely si stažení plachet na “plachetnici”. Nakonec si pomalovaly trička a potiskaly je razítky s námořnickými motivy. A tak jim na velmi zajímavou besedu zůstala pěkná památka.

MK + MN