Návštěva KJM Jundrov (Šablony OPJAK I.)

V pátek 31. 3. jsme se zapojili do celorepublikové akce "Noc s Andersenem".

V pátek 31. 3. jsme se zapojili do celorepublikové akce “Noc s Andersenem”. Dopoledne jsme navštívili jundrovskou pobočku Knihovny Jiřího Mahena, kde nám paní knihovnice v obleku Ferdy mravence představila mnoho knih, které četli již naši rodiče i prarodiče. Poslechli jsme si ukázku z knihy Karla Čapka – Dášeňka. Odpoledne jsme ve školce uvítali dva hosty, kteří si s námi také přišli povídat o knihách. Mohli jsme blíže poznat práci překladatele a po napínavé ukázce ilustrací a krátkého čtení se již moc těšíme na vydání nově přeložené knihy. Po první návštěvě jsme si vzájemně představili naše oblíbené knihy a zkoušeli jsme hádat, z jakého důvodu ji má náš kamarád rád. Další host nám přečetl celou knihu Obejmi mě, prosím, což bylo krásné zakončení našeho čtenářského dne.