Návštěva u včelaře (Šablony OPJAK I.)

Na návštěvu nás tentokrát k sobě pozval včelař přímo z Jundrova.

Na návštěvu nás tentokrát k sobě pozval včelař přímo z Jundrova. Na jeho zahradě jsme si nejdříve povídali o bezpečném chování v blízkosti úlů, oblékli jsme si ochranné včelařské klobouky a poté jsme úly s velkou opatrností i prozkoumali.

Naslouchali jsme rozdílným zvukům, které včely vydávají v klidu i v situaci, kdy očekávají napadení nepřítelem. Na plástvi jsme pozorovali včelí larvy i zásoby nektaru a pylu, který jsme mohli ochutnat. Nyní už víme, že včely v úlu vykonávají různá “zaměstnání” a dozvěděli jsme se, jak náročná je pro včely tvorba medu. Ve školce jsme pastelem kreslili rozkvetlé louky, které by se pro včely mohly stát zdrojem potravy.