Přespávačka čtvrťáků ve škole

Z pátka na sobotu začátkem března - začátkem "měsíce knihy" jsme se čtvrťáky uspořádali tradiční přespávací akci v naší škole.

Program jsme měli opravdu velmi nabitý. Po třídním kole recitační soutěže jsme se přesunuli do bazénu na plavčo, kde jsme si to náramně užili. K večeři jsme si objednali skvělou pizzu, po které následoval filmový večer. Zachumlaní ve svých pyžamech a spacácích jsme zhlédli film Fantastická zvířata a kde je najít. Další den po snídani jsme dopoledne strávili malbou a kresbou ilustrací k našim básničkám. Následoval super oběd na Piavě, po kterém jsme autobusem přejeli do divadla Barka. Zde následoval “zlatý hřeb” naší přespávací akce. Skvěle jsme se bavili u představení divadel Brněnského loutkotoče. Už se těšíme na další přespávačku.

HK + čtvrťáci