Příroda zahradníkem – 3. třída

4. května jsme se s dětmi vypravili na výukový program do Rozmarýnku nazvaný Příroda zahradníkem.

4. května jsme se s dětmi vypravili na výukový program do Rozmarýnku nazvaný Příroda zahradníkem. Děti si v programu vyzkoušely v týmové hře farmařit ekologicky. Zjistily, že je možné při pěstování rostlin využívat vzájemně prospěšných vztahů mezi různými druhy, tak abychom je ochránili před škůdci.

Snahou bylo ukázat alternativu k chemickým postřikům. Vysvětlily si užitek živočichů žijících v zahradě, prakticky si zkusily některé z nich odlovit a setkaly se s druhy živočichů, kteří nám pomáhají se nezvaných návštěvníků zbavit. Program byl zábavný a počasí nám přálo!