Světlobraní 2023

Temný večer. Zima, že "by do ní psa nevyhnal". Byl pátek 24. 11. a škola Rozmarýnová pořádala tradiční Světlobraní.

Temný večer. Zima, že “by do ní psa nevyhnal”. Vítr nemilosrdně zhášel světýlka na vlastnoručně vyrobených plavidlech, která děti se svými rodiči vypouštěly na řeku Svratku. Byl pátek 24. 11. a škola Rozmarýnová pořádala tradiční Světlobraní. Účastníci akce posílali symbolicky světlo tam, kde je ho nejvíce třeba. A že těch míst je aktuálně opravdu hodně… I přes nepřízeň počasí loďky vypluly a plamínky jejich svíček ozářily hladinu řeky. Doufejme, že se aspoň některá z posílaných přání splní.