O nás

 • Založeno v roce 1994
  Máme reálnou dlouhodobou vizi, dlouholetou tradici, držíme si svůj styl a vysoký standard. Jsme škola zdravého rozumu.
 • Kvalifikovaný učitelský tým
  Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní profesionálové, kteří si průběžně rozšiřují svoji odbornost.
 • Pestré mimoškolní aktivity
  V rámci odpolední družiny nabízíme řadu nejrůznějších projektů (sportovní, jazykové, badatelské, herní, čtenářské, dramatické, výtvarné), netřeba dojíždět jinam.
 • Škola u lesa
  Škola se nachází v krásném prostředí klidné městské části Jundrov, v těsné blízkosti lesa, obklopená zahradou s herními prvky, je snadno dostupná osobní i městskou dopravou.
 • Moderní vybavení školy
  Ve všech třídách máme funkční technologické vybavení, ve třídách ZŠ interaktivní tabule, mobilní PC učebnu, samozřejmostí jsou jednomístné, výškově stavitelné žákovské stolky.
 • Efektivní výukové metody
  Vybíráme efektivní metody, nepodléháme žádnému konkrétnímu modelu, používáme kvalitní učební materiály, hodnotíme formativně slovně.
 • Optimální počet žáků ve třídách
  V MŠ je maximálně 24 dětí (se dvěma pedagogy), ve třídách ZŠ je maximálně 18 žáků, což umožňuje individualizaci vzdělávání bez nutnosti přetěžování žáka domácí přípravou.
 • Rodinná atmosféra
  Naše prostředí je vlídné, podporující, vzdálené přeplněným neosobním velkým školám. Velmi si zakládáme na partnerském jednání a vzájemné důvěře.
 • Kvalitní příprava na osmiletá gymnázia
  V 5. třídě jsou žáci kvalitně připraveni k přechodu na osmiletá gymnázia nebo na 2. stupeň ZŠ, což dokazuje každoroční umístění mezi 10% nejúspěšnějších škol v národním testování SCIO.
 • Hurá do školky, hurá do školy!
  „Hurá do školky/do školy!“ nejsou prázdná slova motivačních názvů našich školních programů, ale vyjádřením skutečného vztahu dětí/žáků, rodičů a pedagogů ke škole Rozmarýnová.