O nás

 • Založeno v roce 1994
  Máme dlouhodobou vizi, svoji tradici, držíme si svůj styl a vysoký standard. Jsme škola zdravého rozumu.
 • Kvalifikovaný učitelský tým
  Všichni učitelé jsou plně kvalifikovaní profesionálové, kteří si průběžně rozšiřují svoji odbornost.
 • Pestré mimoškolní aktivity
  V rámci odpolední družiny nabízíme řadu nejrůznějších projektů (sportovní, jazykové, badatelské, herní, výtvarné). Vše v objektu školy, žádné dojíždění.
 • Škola u lesa
  Najdete nás v Jundrově na ulici Rozmarýnová, v těsné blízkosti lesa, uprostřed zahrady vybavené řadou herních prvků.
 • Moderní vybavení školy
  Ve třídách je funkční technologické vybavení včetně interaktivní tabule a notebooků, samozřejmostí je individuální pracovní místo žáka.
 • Efektivní výukové metody
  Vybíráme efektivní metody z širokého pedagogického spektra, nepodléháme žádnému konkrétnímu modelu. Používáme kvalitní učební materiály Fraus.
 • Optimální počet žáků ve třídách
  V našich třídách je maximálně 18 žáků, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti.
 • Rodinná atmosféra
  Naše prostředí je vlídné, vzdálené přeplněným neosobním velkým školám. Velmi si zakládáme na partnerském jednání a vzájemné důvěře.
 • Kvalitní příprava na osmiletá gymnázia
  V 5. třídě jsou žáci kvalitně připraveni k přechodu na osmiletá gymnázia nebo na 2. stupeň ZŠ, což dokazuje každoroční umístění mezi 10% nejúspěšnějších škol v národním testování SCIO.