Přijetí do mateřské školy

Sběr žádostí o přijetí a zápis do mateřské školy SMZŠ pro školní rok 2024/2025 proběhne  osobně v kanceláři školy 2. a 3. května 2024 (7:30 – 9:00, 15:30-16:30 nebo po domluvě na tel. 777 956 805, zemcikova@rozmarynova.cz). Další možnosti podání žádosti najdete podrobně rozepsané ZDE. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici elektronicky ZDE, popř. v kanceláři školy od 1. dubna 2024.

Při odevzdávání vyplněné přihlášky je nutné mít občanský průkaz a RL dítěte k nahlédnutí. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Kritéria přijetí:
1. Účast na adaptačním dni (10 bodů, posuzuje se ke dni vydání rozhodnutí)
2. Přednost mají předškolní děti (10 bodů, posuzuje se ke dni vydání rozhodnutí)
V případě shody uchazečů rozhoduje los.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 24.

Do 30 dnů od podání žádosti škola vydá „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí“ a případně uzavře „Smlouvu o výchově a výuce žáka“.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem (registrační číslo) s výsledkem řízení u každého uchazeče.