Přijetí do školy

 

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení do ZŠ či MŠ je možné řešit mailem na zemcikova@rozmarynova.cz nebo na tel. čísle +420777956805. Rádi se vám budeme věnovat na předem dohodnuté osobní schůzce.

 

Vzhledem k tomu, že je naše škola zařazena v Rejstříku škol a školských zařízení, část nákladů na výchovu a vzdělávání je hrazena z dotačních prostředků poskytovaných státem. Protože tyto dotace však pokrývají provoz školy jen částečně, přispívají rodiče na vzdělávání svého dítěte školným.

Školné na školní rok 2021/22 je 45.000 Kč (hrazeno ve dvou splátkách). Slevy na školném poskytujeme na základě písemné žádosti a pouze v případech hodných zřetele.

V ceně školného je samotný výchovně - vzdělávací proces, dále veškeré učebnice, sešity, obaly, výtvarné potřeby, návštěvy kulturních zařízení, jízdné apod. Ve školném je rovněž zahrnuto školní pojištění. V ceně školného je zahrnuta i část nákladů, spojených se stravováním.

Stravné není součást školného. Žáci se stravují ve školní jídelně ZŠ Jasanová ve vedlejším objektu (MŠ ve vlastní jídelně v našem objektu). Stravné se platí přímo ŠJ Jasanová na základě složenek.

Součástí školného nejsou školní expedice (lyžařská, cyklistická) nebo vícedenní výlety ani doprava na ně. Tyto akce (včetně ceny) jsou oznamovány s dostatečným předstihem.