Prohlášení o přístupnosti

Soukromá mateřská škola a základní škola, s.r.o. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky organizace na adrese www.rozmarynova.cz.

​Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 1. 6. 2023.

Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě posouzení provedeného třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek (společností Edookit, s. r. o.).

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vlastník webu si klade za cíl zpřístupnit webovou prezentaci všem jejím uživatelům v souladu se základními principy přístupnosti. V případě potřeby lze využít kontakt:

Soukromá mateřská škola a základní škola, s.r.o.
Rozmarýnová 3
637 00 Brno

skola@rozmarynova.cz

Postupy pro prosazování práva
Pokud uživatel nabude dojmu, že webová stránka organizace neposkytuje informace v souladu s výše uvedenými pravidly a vyčerpal všechny možnosti komunikace se zástupci organizace či provozovatelem webu, může skutečnost oznámit příslušnému orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

pristupnost@mvcr.cz