Projekty EU

Naše škola se zúčastnila projektu EU “Peníze školám”. V rámci šablon jsme se věnovali vytváření digitálních učebních materiálů v oblastech: čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky (angličtina), matematika a přírodní vědy. Dále jsme se věnovali zlepšení výuky – individualizaci – v oblasti využívání ICT a matematiky.

Závěrečnou monitorovací zprávou jsme ukončili projekt Čtenářské dílny a rozvoj jazykových schopností z výzvy 56 v oblastech: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, Zahraniční jazykový kurz pro učitele, Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Rovněž jsme závěrečnou monitorovací zprávou ukončili projekt Blended Learning v SMZŠ ve výzvě 57 – Blended Learning v Anglickém jazyce.

Byli jsme zapojeni jako partneři do projektu Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech. Cílem projektu bylo zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Dále jsme byli zapojeni v projektu Šablony 2016, a to v šablonách:

 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
 • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
 • CLIL ve výuce na ZŠ

Naše škola se dále od školního roku 2018/2019 zapojila do projektu 

BUDKA – BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ve spolupráci s Lipkou-školským zařízením pro environmentální vzdělávání, p. o.

Cílem projektu je

 • navázání dlouhodobého partnerství mezi naší školou a organizací Lipka
 • zapojení pedagogů naší školy do tvorby nových vzdělávacích programů a propojování formálního a neformálního vzdělávání
 • vytvoření nových vzdělávacích programů, které budou rozvíjet vybrané klíčové kompetence žáků a jejichž metodiky budou s nevelkými úpravami přenositelné na další školy

Ve spolupráci s pracovištěm Lipky Rozmarýnek se účastníme cyklu Zdravý životní styl, jejímž cílem je přiblížit téma zdravého životního stylu žákům a prakticky se zabývat stravovacími návyky nebo návyky pro časté pohybové aktivity jako prevenci různých druhů problémů.

Ve spolupráci s pracovištěm Lipky Rozmarýnek se účastníme pobytových programů Barevný podzim pro první stupeň ZŠ, jejímž cílem je zaměřit se na pozorování drobných živočichů v jejích přírodním prostředí, pozorování krás přírody v každém ročním období, zvládání pobytu v přírodě po delší dobu i v nepříznivém počasí, tvořivé aktivity s využitím výtvarného materiálu z přírody a na posilování návyku šetrného pobytu v přírodě.

Od školního roku 2018/19 jsme zapojeni v projektu Šablony II., a to v šablonách:

 • 2.I/12 Projektový den ve škole
 • 2.I/13 Projektový den mimo školu
 • 2.I/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ
 • 2.II/19 Projektový den ve škole
 • 2.II/20 Projektový den mimo školu
 • 2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK

Od školního roku 2020/21 jsme se zapojili také do projektu Šablony III., a to v těchto šablonách:

 • 3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
 • 3.II/12 Projektový den ve výuce
 • 3.I/10 Projektový den mimo školu
 • 3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
 • 3.I/9 Projektový den ve výuce

 
Aktuálně jsme zapojeni v Operačním programu Jan Amos Komenský s projektem “Šablony SMZŠ JAK I.” se šablonami:
 • 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 • 1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
 • 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
 • 1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
 • 1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
 • 1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK.